Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire ustanova „Dom za starije i nemoćne osobe “Lovret” uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15, 69/22):
https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama (03.01.2023.)

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva ustanovi Dom za starije i nemoćne osobe „Lovret”.

Usmeni zahtjev primit će na zapisnik službenik za informiranje, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.

Službenik za informiranje:
Snježana Serdarević, dipl.soc.radnica

Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji naplaćivati će se naknada stvarnih materijalnih troškova sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html (03.01.2023.)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html (03.01.2023.)

 

Podnošenje zahtjeva

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu ustanove: Starčevićeva 19, 21000 Split
  • elektronskom poštom: info@dom-lovret.hr

Također, možete ispuniti i kontakt obrazac: