Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dom za starije i nemoćne Lovret ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, u smislu odredbi članka 76. i 77. Zakona.

 

Pozivi za dostavu ponuda za 2023. godinu