Aktivnosti

Korisnici Doma Lovret imaju mogućnost duhovne skrbi i organiziranog molitvenog života, ovisno o potrebi i želji korisnika.

 


Kroz radno-okupacionu terapiju i kulturno-zabavne programe provode se aktivnosti koje su u funkciji kvalitete života, uvažavajući prije svega želje, mogućnosti i sklonosti korisnika.

 


U Domu se svečano obilježavaju, uz katoličke blagdane, razna događanja tijekom godine: Dan starijih osoba, Dan obitelji, rođendani korisnika i sl.

 


Korisnike Doma posjećuju redovito i prigodno, djeca iz obližnjih osnovnih i srednjih škola grada Splita, mladi i stariji iz raznih molitvenih zajednica i udruga kao i pojedinci volonteri, kako bi svojom prisutnošću i pripremljenim programima uljepšali život korisnika.