Usluge

a) Institucionalne usluge

Dom Lovret skrbi za 107 korisnika na smještaju u ustanovi. Dom ima 2 jednokrevetne, 51 dvokrevetnu i 1 trokrevetnu sobu.
Sukladno Statutu i zakonskim normativima, Dom pruža slijedeće  usluge u ustanovi:

 • stanovanje i prehranu
 • brigu o zdravlju, njezi i osobnoj higijeni
 • usluge socijalnog rada
 • organiziranje slobodnog vremena

 


 

b) Izvaninstitucionalne usluge

U izvaninstitucionalnoj skrbi Doma je oko 140 korisnika kojima se pruža pomoć i njega u kući, te dostava ručaka na adrese stanovanja.
Usluge pomoći i njege na adresi stanovanja koje pruža Dom obuhvaćaju:

 • pomoć u organiziranju prehrane
 • obavljanje kućnih poslova
 • održavanje osobne higijene
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba korisnika

 

 

U unutarnjoj i vanjskoj djelatnosti Doma za oko 250 korisnika skrbe 72 djelatnika u službama:

 • medicinske skrbi i njege
 • socijalnoj i radno-terapeutskoj djelatnosti
 • prehrambeno-tehničkoj i
 • računovodstveno-administrativnoj službi.