Objavljene su informacije o trošenju sredstava Doma Lovret od 01.01.2024. godine

Energetska obnova zgrade doma za starije i nemoćne osobe Lovret u Splitu

Sukladno Naputku o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 59/2023) Dom za starije i nemoćne osobe Lovret, Split javno objavljuje informacije o trošenju sredstava. Informacije o trošenju sredstava objavljuju se najmanje jednom mjesečno i to do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Informacije su dostupne na sljedećem linku:
https://domlovret.transparentnost.hr/