Zahvala u prigodi primopredaje radova na energetskoj obnovi Doma

Energetska obnova zgrade doma za starije i nemoćne osobe Lovret u Splitu

Opis sažetka, svrhe i opravdanosti Projekta što je na konferenciji za medije istaknuto, držim potrebnim dopuniti opisom „uživo“ i zahvaliti svima koji su uložili puno umijeća i truda u Projekt energetske obnove zgrade Doma.

Radovi na  Projektu koje je javnim natječajem dobilo poduzeće Crivac d.o.o., započeli su u listopadu 2019. god. i trajali godinu dana (uz prekide u vrijeme božićnih blagdana i povremene prekide zbog epidemije). Providnošću Božjom dobili smo dobru tvrtku, s velikim radnim iskustvom kao i same voditelje radova. Tu su: Glavni izvođač radova Crivac d.o.o. (voditelj gradilišta ing. gosp. Marin Jurčić) sa svojim kooperantima: Ponistra d.o.o. Biorine (voditelj gosp. Grgo Prančević), Lavin d.o.o. (voditelj gosp. Mladen Vuković), koji su se s puno razumijevanja prema specifičnosti ustanove, tj. starijim i nemoćnim osobama i to u vrijeme epidemije Covid-19, prilagođavali svim epidemiološkim mjerama i savjesno, odgovorno i vrlo kvalitetno odrađivali svoje zadatke na Projektu. Hvala glavnom nadzornom inženjeru gosp. Nediljko Tandari (Netrub d.o.o.) koji je radove nadzirao kao da obnavlja svoju kuću, zajedno s ing. gosp. Goran Josipović, koordinatorom II (Inspekt d.o.o.). Radove je brižno pratila i nad svime bdjela s. Jozefa Lučić, dugogodišnja voditeljica tehničke službe Doma. Fizički odsutan, ali sa svojim iskusnim savjetima, uz nas je trajno bio prisutan naš suradnik arh. gosp. Ante Lijić i kao najmjerodavniji poznavatelj zgrade Doma, bez čije stručne i svekolike podrške od samog početka, ovog Projekta zasigurno ne bi bilo. Zahvalni smo direktoru gosp. Marku Mimici (tvrtci E.C.H.R) i gosp. Ivanu Baričeviću za pravovremeno i uspješno rješavanje svih administrativnih aktivnosti prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, zajedno s našim računovodstvenim i administrativnim djelatnicima. Velika hvala svima! Sigurno bi ovakvi timovi brzo i kvalitetno obnovili Hrvatsku!

Uz ova cijenjena imena, na Projektu je radilo mnoštvo ljudi, radnika raznih zanimanja: skelara, građevinara, strojara, električara, keramičara, soboslikara i drugih, što i nije neuobičajeno na ovakvim projektima. Neobičan je bio njihov izrazito suradnički pristup poslu i izuzetna predanost u radu. Zanimljiva su bila zapažanja naših sestara i djelatnika u Domu da radnici tako marljivo rade i šute, kao da radeći meditiraju. Hvala i našim sestrama na Lovretu za strpljivo podnošenje neminovne buke strojeva i alata!

Posebna hvala našim korisnicima radi kojih je sve ovo i učinjeno, a koji su vrlo strpljivo podnosili sve nedaće radova na zgradi i u njoj, i uz to poštivali sve epidemiološke mjere zaštite od Covida-19. Velika hvala voditeljima odjela  Doma, zajedno sa svim našim djelatnicima za dodatnu spremnost i iznimnu požrtvovnost tijekom energetske obnove, i to u vrlo teškom  vremenu epidemije. Svima nama na prvom mjestu i najbitnije je bilo očuvati Dom od koronavirusa, što nam je, uz Božju pomoć, do današnjeg dana i uspjelo!

U psalmu 127. Psalmist kaže: „Ako Gospodin kuće ne gradi, uzalud se muče graditelji. Ako Gospodin grada ne čuva, uzalud stražar bdi“. Ove svetopisamske riječi, postavljene u kontrastu, jasno pokazuju tko je Jamac stabilnosti građevine, tko bdije nad čovječjim djelima, tko daje najveću i jedinu sigurnost, u koga čovjek treba položiti sve svoje pouzdanje i nadu. U ovim teškim vremenima pandemije, iskustvenog doživljaja svekolike ljudske nemoći, vjerujemo da dobri Bog u konačnici sve čini dobro i da ne raskida svoga saveza s čovjekom. Pa i kad je čovjek nevjeran, On vjeran ostaje!

U Splitu, 16. listopada 2020.

s. Mirja Tabak, ravnateljica