Dom Lovret - Ivo Pilar u našem Domu - Fotografija 1

Ivo Pilar – prezentacija rezultata istraživanja

U prijateljskoj atmosferi 22. listopada 2014. godine posjetili su nas istraživači/ce Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i prezentirali rezultate istraživanja Socio-kulturni i rodni aspekti starenja u Hrvatskoj.

Riječ je o istraživačkom projektu koji je realiziran zahvaljujući donaciji Zaklade Adris, a u okviru kojeg su nas istraživači/ce posjetili početkom svibnja ove godine. U istraživanju su uz Dom za starije i nemoćne osobe Lovret sudjelovala još tri doma – dom Zenta, dom Medveščak, dom Sveta Ana. O metodologiji istraživanja, promišljanjima starosti iz pozicije osoba starijih od 65 godina, predodžbama dobre starosti, rodnim aspektima starosti i starenja, iskustvima življenja u domovima za starije i nemoćne osobe, religioznosti, međugeneracijskoj (ne)solidarnosti te izazovima i teškoćama s kojima se u svakodnevnom životu suočavaju starije osobe govorila je dr. sc. Marija Geiger Zeman. Druga prezentacija koju je održao dr. sc. Zdenko Zeman bazirala se na perspektivi zaposlenica/ka i volonterki/a, konkretnije prednostima i izazovima rada u domu za starije i nemoćne osobe, volonterskom radu, predodžbama (dobre) starosti te rodnim aspektima institucijske njege i skrbi. Nadamo se da će ovo istraživanje dati doprinos kreiranju kvalitetnih socijalnih strategija te biti korak u promjeni javne percepcije starosti/starenja i razvoju istinski dobno senzibiliziranog društva.