Dom Lovret - Sveti Nikola 2012

Sveti Nikola u Domu

Svakog našeg korisnika posjetio je i ove godine sv. Nikola i uručio svima mali simbolični dar što korisnike uvijek ponovno razveseli, iako znaju da je dobri sv. Nikola naša omiljena korisnica Mirjana Krstulović.